Entries by dejan

Упис деце у вртић за радну 2016 – 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗА РАДНУ 2016/2017. ГОДИНУ РАДИ ПОХАЂАЊА ОБАВЕЗНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА Предшколска установа „Галеб“ из Петровца на Млави обавештава родитеље да ће се од 01.04.2016. до 28.04.2016. године вршити упис деце у вртић ради похађања обавезног припремног предшколског програма за радну 2016/2017. годину. […]

Унапређивање квалитета рада кроз међусобну подршку и сарадњу

 ПУ „Галеб“ Петровац на Млави Аутори: васпитачи издвојених група ПУ „Галеб“ Сарадник: Ивана Милановић, психолог Увод Тимски рад представља интерактивни процес који омогућава да људи са различитим степеном стручности произведу креативна решења за заједничко дефинисање проблема. Такво решење је боље и успешније од решења које би неки члан тима самостално пружио. Заправо, тим представља способност […]

Прихватање и уважавање различитости код деце

ПУ „Галеб“ Петровац на Млави Аутори рада: Ивана Митровић – васпитач Мага Богосављевић – васпитач Ивана Милановић – психолог Увод Живимо у свету различитости где су неке од њих лако видљиве и уочљиве до оних које се тешко примећују. У окружењу различитости учимо једни од других, богатимо своја искуства и тежимо да нас у атмосфери […]

Дружимо се ми – мали и велики

Ослањајући се на сазнања о значају промовисања здравих стилова живота, превенцији деформитета и гојазности, свестраног развоја моторике, стечена кроз учешће на различитим облицима стручног усавршавања, а нарочито сазнања са акредитованог програма мр Андрије Пештерца „Спортико Змај јасле“ као и рада „Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама“, настојали смо да наставимо процес који смо […]

Кораци прави, бићемо здрави

Теоријску основу нашег рада чини сазнање о значају задовољења потребе детета за кретањем, превенцији деформитета кичме и стопала, као и о значају усвајања здравих навика на раном узрасту. Полазиште нашег рада представља буран развој сензомоторне интелигенције на овом узрасту, увид у листе за праћење развоја деце, као и процена развоја перцептивних способности и крупне моторике. […]

Пусти пужу рогове

Теоријску основу нашег рада представљају сазнања о значају окружења и средине за учење и развој деце.Осим тога, посебно су нам значајна и знања о унутрашњој мотивацији тј. о  активној улози детета као њеног основног покретача. Полазиште нашег рада била је радозналост деце приликом шетње у оближњем парку када су  приметили празне кућице пужева које смо […]

Корак даље

ЦИЉ: Јачање компетенција запослених у предшколским установама за спровођење процеса самовредновања Појам самовредновања Самовредновање квалитета рада у установама представља процену квалитета рада на основу стандарда, а кроз све кључне области вредновања.То је стално преиспитивање, развијање и усавршавање конкретне праксе и вештина практичара. Носиоци самовредновања су сами запослени, јер они најбоље познају децу са којом раде […]

Спортска играоница „Радости кретања“

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР „У здравом телу здрав дух-здрава игра, прича, другарство, љубав…“ Дете и кретање Радост кретања има позитивну вредност за физичко и ментално здравље и развој. Кретањем се, по природи ствари, изражава радост, али је, у исто време, радост и велики покретач кретања. За дете кретање без радости нема значаја, као ни радост без кретања. […]

Музика свира срцем

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР На самом почетку изнећемо основне теоријске претпоставке нашег рада. Дете и музика Већ у првој години живота дете осећа музику. Оно је спонтано музички активно на различите начине: ослушкује музику, певање и свирање на инструментима.Када дете почне да производи прве гласове, оно их више пева него говори. Од тренутка када постане способно да […]

Мислите о томе

Индивидуализација у васпитно-образовном процесу Зашто мислити о индивидуализацији? – значај теме • Анализа и преиспитивање сопствене праксе; • Искуство са инклузивним образовањем; • Покретање на размишљање о могућим начинима за остваривање индивидуализације у васпитно-образовном процесу. Циљ: Стварати  услове и амбијент за индивидуализацију у васпитно – образовном процесу Задаци (кораци): • Идентификовање свих релевантних актера и дефинисање улога и значаја […]