Дружимо се ми – мали и велики

Ослањајући се на сазнања о значају промовисања здравих стилова живота, превенцији деформитета и гојазности, свестраног развоја моторике, стечена кроз учешће на различитим облицима стручног усавршавања, а нарочито сазнања са акредитованог програма мр Андрије Пештерца „Спортико Змај јасле“ као и рада „Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама“, настојали смо да наставимо процес који смо започели и који је приказан у прошлогодишњем раду под називом „Кораци прави – бићемо здрави“ презентованом на XVII Стручним сусретима мед. сестара ПУ Србије из области ПЗЗ и из области ВОР, као и на бројним регионалним сусретима приказа примера добре праксе. Све наведено послужило нам је као полазиште за даљи рад у пракси који је проширен сарадњом јаслених и припремно предшколских група, као и сарадњом са родитељима и локалном заједницом.
Циљ нашег рада јесте подстицање правилног психо-физичког развоја и здравља деце кроз различите физичке активности и боравак на свежем ваздуху.
Применом различитих облика и метода рада са децом реализоване су физичке активности – превентивно-корективне вежбе, природни облици кретања са елементима гимнастике и атлетике и вежбе за развој појединих мишићних група (ходање, трчање, скакање, шутирање, бацање и хватање, провлачење, пењање и силажење…)
Физичке активности реализовали смо у холу вртића (опонашање покрета и оглашавања животиња), заједно са родитељима креирали смо „босе“ полигоне од природних материјала на отвореном простору (кукуруз, жито, талуске, слама, мекиње, ораси, вуна, дрво…), организовали смо игре на ветру амбалажним материјалом и балонима. Користили смо ресурсе локалне заједнице – оближњег парка (справе, пешчаник…), одлазак на тренинге фудбалског клуба „Слога“ (подстицање деце на бављење спортом уз заједничке активности са спортистима), организовање такмичарских игара и решавање проблем ситуација у Спортској хали где смо подстицали слободно кретање и игру деце. Кроз моторичке игре настојали смо да подстакнемо и развој социо-емоционалних односа међу децом и допринесемо јачању поверења у властите способности код деце и развијању поверења у друге (игре великим лоптама и натезање канапа).
Резултати рада: Деца су у већој мери иницијатори игара и међусобно остварују квалитетнију сарадњу током активности, значајан напредак у погледу физичке спретности деце, квалитетнија сарадња са породицом и локалном заједницом.
Наредни кораци: Наставак реализације досадашњих активности, осмишљавање и реализација нових, укључивање у рад планинарског друштва „Вукан“, као и фудбалског, рукометног и одбојкашког клуба “Слога“ у циљу промовисања здравог начина живота деци, јачање сарадње са локалном заједницом у циљу што веће искоришћености локалних ресурса укључивањем у тим за развојно планирање са иницијативом за изградњу затвореног базена у нашој општини и што чешће укључивање родитеља у активности.