ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ГАЛЕБ“
Седиште: Извидничка 17, Петровац на Млави, Србија
Матични број: 07267657
ПИБ: 101603359

E-mail: vrticgaleb@mts.rs

Лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности:

Ирена Ванић, секретар

E-mail: pugaleblice@gmail.com

Телефони

Централа: 012/331-276

Објекат Шетоње: 012/347-793
Објекат Велико Лаоле: 012/346-433

6 + 2 = ?