Спортска играоница „Радости кретања“

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР

„У здравом телу здрав дух-здрава игра, прича, другарство, љубав…“

Дете и кретање

Радост кретања има позитивну вредност за физичко и ментално здравље и развој. Кретањем се, по природи ствари, изражава радост, али је, у исто време, радост и велики покретач кретања. За дете кретање без радости нема значаја, као ни радост без кретања. Неговање везе, у ствари, чини смисао предшколског васпитања.

Предшколско доба као период интензивног развоја физичких активности

У основи физичких активности стоји покрет као основна елементарна радња, а његово извођење је способност или кретање. Количина кретања се добија кроз игру, а игра је животна потреба детета. Физичко вежбање благотворно и повољно утиче на раст, развој и јачање здравља. Вежбање мора бити организовано, повећање оптерећења постепено, како би органи и ткива били спремни за повећане метаболичке захтеве.

МОТИВ
• Деца воле физичке активности
• Недовољна заступљеност физичких активности на предшколском узрасту
• Недостатак свести код родитеља о значају физичког васпитања код деце
• Већи број понуђених спортских садржаја на школском узрасту

ЦИЉ
• Очување и унапређење здравља и постизање оптималне физичке, менталне и социјалне способности.

ЗАДАЦИ
• обезбеђивање нормалног стања апарата за кретање
• формирање правилног држања тела и отклањање насталих поремећаја
• утицај на челичење организма стварањем отпорности на променљиве климатске услове
• задовољавање потребе за кретзањем и допринос увећању адаптивне и стваралачке способности у савременим условима живота и рада
• садржајније и корисније провођење времена и развој позитивних особина личности

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Овако смо почели:
• Јутарња гимнастика по васпитним групама
• Јутарња гимнастика (сви заједно у холу)
• На основу позитивних искустава деце, родитеља и васпитача одлучујемо да организујемо спортску играоницу у поподневним часовима у просторијама вртића (2 пута недељно)

Ток активности прве спортске играонице:

УВОДНИ ДЕО
Загревање различитим облицима кретања по сали. Реквизити-палице.

ГЛАВНИ ДЕО
• Вежбе за руке и рамени појас
• вежбе за леђну мускулатуру
• вежбе за трбушну мускулатуру
• вежбе за ноге

Полигон- Комбинација различитих препрека и облика кретања. На справама:
шведска клупа, шведски сандук, мердевине, струњаче, ластиш…

ЗАВРШНИ ДЕО

1. Покретна игра- Ходамо за звуком
2. Вежбе на отвореном-двориште вртића
3. Вежбе на отвореном-полигон уз коришћење постојећих справа у градском парку
4. Спортски дан у дечјој недељи- организација такмичарских игара
5. Дружење са ученицима основне школе – вежбамо заједно
6. Посета физиотерапеута-корективне вежбе

 

ПРОБЛЕМИ
• Недостатак сале за вежбање у нашој установи
• Временска организација

 

ДОБИТ ЗА ДЕЦУ
• хармоничан раст и развој
• правилан развој моторике, усвајање лакоће, мекоће и координације покрета
• усвајање правилног држања тела
• повећање отпорности организма према неповољним спољашњим утицајима
• развој интересовања и љубави према спорту

ДОБИТ ЗА РОДИТЕЉЕ
• Оторенија сарадња са васпитачима
• Активно учешће у васпитно-образовном раду
• Бољи увид у значај физичких активности за развој деце
• Боља информисаност о корективним вежбама

ДОБИТ ЗА ВАСПИТАЧЕ
• Могућност разноврсније сарадње са родитељима
• Презентовање и промоција активности у оквиру играонице на крају радне године и учешће у спортским дешавањима организованим на локалу
• Унапређивање квалитета рада
• Унапређивање тимског рада

 

ИНТЕГРИСАЊЕ У ПРАКСИ
• Са почетком нове радне године спортска играоница уврштена је у Годишњи план рада установе, као један од додатних програма
• Коришћење различитих справа и реквизита током свакодневних активности
• Укључивање родитеља (спортска радионица)
• Сарадња са друштвеном средином (физиотерапеут, учитељи, наставници физичког васпитања)

ЕВАЛУАЦИЈА
• Учешће на пролећним дечјим играма
• Укључивање деце у различите спортове
• Организовање „спортског дана“ (на крају радне године)
• Већа мотивисаност деце за учешће у свакодневим активностима
• Развијенији естетски однос према спорту

НАРЕДНИ КОРАЦИ
• У ВЕЋЕМ СТЕПЕНУ ПРОМОВИСАТИ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ, ИСКУСТВО И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
• УНАПРЕДИТИ САРАДЊУ СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
• ИНТЕНЗИВНИЈЕ УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ