setonje

У објекту у Шетоњу рад се организује за децу која похађају обавезни припремни предшколски програм (од 5,5 до 7 година) у трајању од 4 сата дневно.
У оквиру издвојеног објекта у Шетоњу у раду са децом посебан акценат се ставља на еколошко васпитање деце. Објекат је укључен у Међународни програм “ЕКО ШКОЛЕ“, носилац је “Зелене заставе“ и Међународног сертификата. Обележавају се сви важни датуми по важећем еколошком календару и тим активностима изграђује еколошка свест и култура деце предшколског и млађег узраста. У овим активностима учествују родитељи и друштвена заједница, а успоставља се сарадња и са институцијама које на специфичне начине помажу и доприносе богаћењу дечјих искустава и стицању општих сазнања (ЈКП, Хидрометеоролoшка служба, Управа за заштиту животне средине, Шумска управа, Савез извиђача…).

facebook_box
Телефон: 012/347-793