Рад са децом захтева како одређене личне особине и способности, тако и интересовање и љубав према позиву, посматрачки дар, познавање дечје психологије, циљева и метода васпитно-образовног рада као битан услов доброг и успешног рада. Слободно можемо рећи да наш вртић одише духом педагошког оптимизма, јер верујемо у моћ васпитања и образовања. Све ове чињенице намећу нам потребу сталног стручног усавршавања и унапређивања рада увођењем различитих новина. У ту сврху наши запослени редовно присуствују различитим семинарима, едукацијама, предавањима и размењују искуства са колегама других предшколских установа. Сва стечена знања се примењују у свакодневном раду са децом. Сам процес стручног усавршавања се ту не завршава. О квалитету нашег рада говори и чињеница да нисмо само рецептори новина и туђих искустава, већ и ствараоци нових идеја које, произилазећи из свакодневне праксе, значајно доприносе њеном унапређењу. Наиме, током протеклих година у нашем вртићу реализовано је више пројеката и истраживања:

Препознавање и испољавање осећања

Аутори рада: Биља Ђорђевић, васпитач Јелена Симоновић, васпитач Ивана Милановић, психолог, педагошки саветник           Увод           Основно полазиште планирања и организовања активности била је специфична структура групе: неколико детета која често испољавају непримерене облике понашања, презаштићено дете које показује емоционално недовољно зреле облике понашања, неколико детета која имају тежи облик адаптације. Осим тога, у групи […]

Подршка деци и породици едукацијом родитеља

ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ ЕДУКАЦИЈОМ РОДИТЕЉА Аутори рада: Ивана Михајловић – васпитач Драгица Божиловић – васпитач Ивана Милановић – психолог Увод Породица и вртић представљају два основна система у оквиру којих деца функционишу и који утичу на развој, васпитање и образовање деце. Зато је од кључне важности за оптималан развој деце да њихови утицаји буду […]

Специфичности групе као полазиште за организовање активности у пружању подршке деци уз коришћење персона лутке

Специфичности групе као полазиште за  организовање активности у пружању подршке деци уз коришћење персона лутке   Аутори мед.сестре васпитачи Невенка Аранђеловић и Зорица Николић, васпитачи Ивана Митровић и Мага Богосављевић, психолог Ивана Милановић   Специфичности групе Како група деце представља скуп различитих темперамената пожељно је знати како ће деца реаговати, а ако у групи постоји […]

Препознавање и испољавање осећања

Аутори рада: Биља Ђорђевић, васпитач Јелена Симоновић, васпитач Ивана Милановић, психолог, педагошки саветник           Увод           Основно полазиште планирања и организовања активности била је специфична структура групе: неколико детета која често испољавају непримерене облике понашања, презаштићено дете које показује емоционално недовољно зреле облике понашања, неколико детета која имају тежи облик адаптације. Осим тога, у групи […]

Подршка деци и породици едукацијом родитеља

ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ ЕДУКАЦИЈОМ РОДИТЕЉА Аутори рада: Ивана Михајловић – васпитач Драгица Божиловић – васпитач Ивана Милановић – психолог Увод Породица и вртић представљају два основна система у оквиру којих деца функционишу и који утичу на развој, васпитање и образовање деце. Зато је од кључне важности за оптималан развој деце да њихови утицаји буду […]

Специфичности групе као полазиште за организовање активности у пружању подршке деци уз коришћење персона лутке

Специфичности групе као полазиште за  организовање активности у пружању подршке деци уз коришћење персона лутке   Аутори мед.сестре васпитачи Невенка Аранђеловић и Зорица Николић, васпитачи Ивана Митровић и Мага Богосављевић, психолог Ивана Милановић   Специфичности групе Како група деце представља скуп различитих темперамената пожељно је знати како ће деца реаговати, а ако у групи постоји […]

Наведени радови презентовани су на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника и сарадника ПУ Србије. Сви радови су изазвали велику пажњу и побудили велико интересовање колега из читаве Србије, а и шире. Реализовани пројекти су у великој мери допринели подизању квалитета рада наше установе. То за нас представља велику сатисфакцију, али и мотивацију да наставимо даље. Наиме, настојимо да ове пројекте проширимо и наставимо са њиховом реализацијом.