Кораци прави, бићемо здрави

Теоријску основу нашег рада чини сазнање о значају задовољења потребе детета за кретањем, превенцији деформитета кичме и стопала, као и о значају усвајања здравих навика на раном узрасту.
Полазиште нашег рада представља буран развој сензомоторне интелигенције на овом узрасту, увид у листе за праћење развоја деце, као и процена развоја перцептивних способности и крупне моторике.
Циљ: подстицати и неговати природну потребу детета за кретањем и јачање самопоуздања.
Задаци: успостављање контроле покрета, подстицање координације локомоторног система, подстицање развоја сложених моторичких радњи, подстицање развоја спретности и самосталности.
Шта смо урадили: Прва активност реализована је почетком радне године са циљем да се моторичким активностима олакша процес адаптације. Након тога организоване су моторичке активности на отвореном уз савладавање одређених препрека и решавање проблем ситуација. На крају смо различитим физичким активностима у спортској хали настојали да подстакнемо слободно кретање и игру деце. Носиоци активности била су деца узраста од 18 – 28 месеци, медицинске сестре-васпитачи и сарадници на ППЗЗ. Сарадња са родитељима остварена је у припреми и изради средстава за реализацију активности.
Добит: спретнија и слободнија деца у савладавању препрека, радосна и задовољна деца због сопствене активности и јачања самопоуздања, постављен основ за правилан раст и развој деце.
Шта даље: јачање партнерства са родитељима кроз њихово интензивније укључивање у реализацију активности са децом, даљи рад на превенцији деформитета и промовисање здравог стила живота.