Прихватање и уважавање различитости код деце

ПУ „Галеб“ Петровац на Млави

Аутори рада:
Ивана Митровић – васпитач
Мага Богосављевић – васпитач
Ивана Милановић – психолог

Увод

Живимо у свету различитости где су неке од њих лако видљиве и уочљиве до оних које се тешко примећују. У окружењу различитости учимо једни од других, богатимо своја искуства и тежимо да нас у атмосфери прихватања те различитости богате и зближавају. Када је у питању рад се децом, важно је што раније почети са упознавањем различитости међу нама (по изгледу, особинама, понашању, способностима, социо-културном и националном припадању). На тај начин деца одрастају и сазнају да су разлике и сличности међу нама присутне и природне, да нас не угрожавају већ нам омогућавају квалитетније заједничко живљење.

Група у којој смо реализовале активности на тему различитости, поред чињенице да је свако дете посебно и другачије, има и неке своје специфичности (дете коме је потребна додатна подршка, дете друге боје коже које живи у хранитељској породици, двоје слабовиде деце). Имајући то у виду, био је прави изазов реализовати систем активности које су се бавиле темама разлике међу нама. У реализацији активности значајна нам је била подршка и учешће у процесу пилотирања Балканског регионалног приручника за васпитаче – поштовање различитости и изградња мира са малом децом.

Циљ
У оквиру пилотирања приручника, а имајући у виду све горе наведено, најзначајнија област нам је била Осећати се јаким – Поштовање и укључивање, сва деца заједно. 2

Реализацијом активности из ове области смо настојале да допринесемо прихватању и уважавању различитости код деце. Реализоване су следеће активности: Помажемо једни другима, Учимо о и поштујемо различитост, Упознавање са инвалидитетом и прихватање особа са инвалидитетом, Шоу талената. У раду је коришћена и персона лутка, посебан вид примене лутке у раду као особе, а не као играчке. Осим тога, за сваку активност извршена је и процена укључености и субјективне добробити за свако дете на скали од 1 до 5.

Опис реализованих активности

Помажемо једни другима
У оквиру ове области деца су правила ланце пријатељства, лутке од чарапа за упознавање са причом Зец и корњача, а кроз различите игре и уз помоћ персона лутке (слике 1 и 2) решавала проблем ситуације (да ли је лакше доћи до циља самостално или са пријатељем, како помоћи другу који има проблем, коме се обраћамо када нас нешто мучи). Овим активностима настојале смо да код деце у групи подстакнемо различите релације, наведемо их да у тешким ситуацијама пружају подршку једни другима и да знају коме се могу обратити како би се осећали безбедни и заштићени. Током реализације ових активности укљученост деце је процењена умереном до високом, док је субјективна добробит процењена високом. Деца су у већој мери била мотивисана и активна када је у раду коришћена персона лутка.

igre igranje-sa-lutkom

Учимо о и поштујемо различитост

igra-bez-reciДецу смо упознале са именима и особама из различитих земаља (Америка, Тајланд, Турска, Израел), као и са њиховим интересовањима. Задатак за децу је био да осмисле начин играња и комуницирања са децом која не говоре нашим језиком (слика 3). Обзиром да је за децу ово била новина, показали су велико интересовање и ангажованост, па су и процене укључености и субјективне добробити биле високе.

Упознавање са инвалидитетом и прихватање особа са инвалидитетом

У оквиру ове области настојале смо да децу упознамо са различитим облицима инвалидитета, као и са помагалима (наочаре за вид, зубна протеза, слушни апарат, инвалидска колица). Приметиле смо да децу наведена помагала углавном асоцирају на старије људе, па смо се трудиле да им кроз игре предочимо да постоје и деца са инвалидитетом. Како би боље сагледали њихову перспективу, организовали смо различите игре улога: читање са усана затворених ушију, сналажење у радној соби везаних очију уз помоћ вербалних упутстава (слика 4), ходање на различите начине (ход уназад, бочно, као беба, скакање, кривудање…). Кроз ове игре и уз помоћ анимираног филма „Бити другачији“ учили смо како можемо помоћи и како се можемо играти са децом са инвалидитетом. Мање пријатно искуство за нас али и прави изазов је био приказати и објаснити деци фотографије уметника и спортиста са инвалидитетом. Деци је посебно 4

било занимљиво да уз нашу помоћ куцају своје име на машини за слепе (слика 5), да га показују знаковним језиком (слика 6), као и да цртају необично (уснама, стопалима – слика 7). Обзиром да је ова тема деци била мање позната, били су веома активни у свим активностима и остварили висок ниво субјективне добробити.

igra1 kucanje

jezik pisanje

Шоу талената

Осим што смо настојале да код деце подстакнемо препознавање и прихватање различитости, на самом крају смо их усмериле и ка сопственим потенцијалима. Организовале смо Шоу талената у оквиру кога је свако дете другарима показало свој таленат тј. шта је то што уме добро да ради (играње, певање, рецитовање, читање…). Сви су се веома добро припремили и трудили се да се што боље представе другарима. 5

Закључак

Реализованим активностима значајно смо унапредиле одређене стандарде квалитета рада и то:

• деца лакше уочавају сличности и разлике међу собом, у већој мери подстичу једна другу на учешће у играма и активностима, а комуникација и интеракција у групи је отворенија, богатија и разноврснија (стандард 2.2.)

• планирање и реализација активности у групи се у великој мери ослања на непосредна дешавања и животне ситуације деце (стандард 2.4.)

• евидентан је напредак деце у погледу интересовања и укључености, као и остварене субјективне добробити (стандард 3.3.)

Приметиле смо да су деца у већој мери мотивисана за рад уз коришћење персона лутке. На основу тога, као и на основу целокупног искуства у реализацији активности из приручника, настојаћемо да у даљем раду у већој мери користимо персона лутке и да подстичемо децу на уочавање и остваривање сопствених потенцијала.