Унапређивање квалитета рада кроз међусобну подршку и сарадњу

 ПУ „Галеб“ Петровац на Млави
Аутори: васпитачи издвојених група ПУ „Галеб“
Сарадник: Ивана Милановић, психолог

Увод

Тимски рад представља интерактивни процес који омогућава да људи са различитим степеном стручности произведу креативна решења за заједничко дефинисање проблема. Такво решење је боље и успешније од решења које би неки члан тима самостално пружио. Заправо, тим представља способност сагледавања појава из различитих углова, активирање свих креативних потенцијала, могућност адаптације на промене и преструктуирање, отвореност за нова искуства.
Сваки тим поседује специфичне улоге дефинисане заједничком визијом и способностима потребним за решавање појединачних проблема. Неко ће у тиму да остварује контакте, неко да сакупља информације, неко да штампа заједничке одлуке и мареријале, неко да ради на одржавању енергије и ентузијазма, неко да уреди простор за одржавање састанака. У односу на класичан рад у групи, оно што је за тим карактеристично је да, без обзира на поделу одговорности и улога, чланови тима помажу једни другима и дају сугестије за сваки сегмент процеса рада.

Циљ

У складу са теоријским претпоставкама о тимском раду и организацијом рада издвојених група наше предшколске установе (васпитач сам ради у насељу), настојали смо да унапредимо квалитет рада кроз међусобну подршку и сарадњу свих учесника васпитно-образовног процеса. На том путу смо пролазили различите фазе од појединачне размене искустава до међусобног умрежавања, заједничког планирања, реализације, анализе и самовредновања рада. Осим тога, изнедрили смо и значајне продукте заједничког рада који су остали интегрисани у нашу праксу.

Реализоване активности

Појединачна размена искустава
Услед малог броја издвојених објеката и група, размена искустава васпитача се огледала само у повременим појединачним разговорима приликом одржавања састанака Васпитно-образовног већа. Касније се број издвојених група повећао, што је довело до формирања Актива васпитача извојених одељења. Отуда је и настао наш мото: Сарађуј са свима, буди део тима, што нам је и била одскочна даска за све наредне заједничке активности.

Организација редовних састанака Актива и размена искустава
Састанци Актива васпитача организују се једном месечно (слика 1). Осим тога, по потреби се организују и додатни састанци у различитим објектима и групама ради бољег увида у организацију рада васпитача (организација средине за учење, опремљеност средствима за рад, идеје за даљи рад…). Организоване су и активности и радионице у циљу јачања осећања заједништва (нпр. тајни пријатељ…)

druzenje

Заједничко планирање рада и реализација заједничких активности
 druzenje-grupeУ оквиру Актива васпитача планиране су заједничке активности и дружења која су се временом проширивала и унапређивала, па је развојни пут тих активности изгледао овако:
• Међусобне посете група (деца, родитељи, васпитачи) приликом обележавања значајних датума (слика 2), што је постало неизоставни део рада васпитача издвојених група (Дан јесени, дечја недеља, новогодишњи празници, Дан пролећа, излети, завршне приредбе…)
• Организација едукативних и креативних радионица за децу и родитеље (слика 3) више група (припремни предшколски програм, здрава храна, методе и технике васпитања…), као и укључивање родитеља у различите аспекте рада вртића формирањем тимова родитеља у складу са потребама групе и њиховим интересовањима (слика 4).
roditelji tim-roditelja
• На основу претходних корака, јавила се потреба за стварањем нечег аутентичног, која је била покретач израде и реализације пројекта Приче са Млаве (који представља пример тимског рада свих релевантних актера ВО процеса – слика 5), Дечје пролећне игре (које представљају продукт тимског рада у виду дружења и такмичења деце, родитеља и васпитача и допринос развоју тимског и спортског духа – слика 6). Осим тога, у овом процесу су васпитачи осмислили и једно од наших најважнијих обележја – химну вртића. Дечје пролећне игре за децу, родитеље и васпитаче одржавају се сваке године у различитим насељима, а из њих су настале и регионалне Дечје пролећне игре за децу, родитеље и васпитаче предшколских установа браничевског и подунавског региона у организацији ПУ „Галеб“.

prica-sa-mlave decije-prolece
• Заједничка анализа и самовредновање реализованих активности
Како бисмо континуирано унапређивали наш рад и учили на грешкама, на састанцима Актива приказани су и анализирани снимци како заједничких активности, тако и активности из свакодневног рада групе. Осим тога, васпитачи су умрежени и електронским путем па свакодневно могу да размењују информације и искуства.
Закључак
Иако је на овом путу било и потешкоћа (неусклађеност радног времена васпитача, искреност и отвореност према колегиницама у изношењу проблема, неприхватање критике, дилема да ли изнети све праве проблеме), реализованим активностима смо успели да значајно унапредимо одређене стандарде квалитета рада:
• успели смо да постигнемо квалитетнију међусобну комуникацију, већи степен професионалности и мотивације за рад, боље разумевање улоге васпитача од стране родитеља, отвореност ка породици и друштвеној средини (стандард 5.5.);
• допринели смо промоцији рада наше установе и примера добре праксе и међусобне сарадње (стандард 5.3.);
• значајно смо унапредили квалитет тимског рада на бази самовредновања и допринели социјалној зрелости деце и стварању квалитетнијег контекста за игру, учење и развој деце (стандард 7.2.).

На основу стеченог искуства настојаћемо да различитим активностима на нивоу Актива васпитача и даље унапређујемо област Етос, негујемо климу поверења и активно укључујемо родитеље у реализацију васпитно-образовног процеса.
Квалитетна комуникација, размена и подршка међу васпитачима → сигурност и (само)поштовање → већа професионална мотивација → нове идеје за рад → остваривање професионалних аспирација → побољшање квалитета рада → задовољна деца и родитељи → отвореност ка породици и друштвеној средини → даље унапређивање рада предшколске установе