Рад са децом захтева како одређене личне особине и способности, тако и интересовање и љубав према позиву, посматрачки дар, познавање дечје психологије, циљева и метода васпитно-образовног рада као битан услов доброг и успешног рада. Слободно можемо рећи да наш вртић одише духом педагошког оптимизма, јер верујемо у моћ васпитања и образовања. Све ове чињенице намећу нам потребу сталног стручног усавршавања и унапређивања рада увођењем различитих новина. У ту сврху наши запослени редовно присуствују различитим семинарима, едукацијама, предавањима и размењују искуства са колегама других предшколских установа. Сва стечена знања се примењују у свакодневном раду са децом. Сам процес стручног усавршавања се ту не завршава. О квалитету нашег рада говори и чињеница да нисмо само рецептори новина и туђих искустава, већ и ствараоци нових идеја које, произилазећи из свакодневне праксе, значајно доприносе њеном унапређењу. Наиме, током протеклих година у нашем вртићу реализовано је више пројеката и истраживања:

Корак даље

ЦИЉ: Јачање компетенција запослених у предшколским установама за спровођење процеса самовредновања Појам самовредновања Самовредновање квалитета рада у установама представља процену квалитета рада на основу стандарда, а кроз све кључне области вредновања.То је стално преиспитивање, развијање и усавршавање конкретне праксе и вештина практичара. Носиоци самовредновања су сами запослени, јер они најбоље познају децу са којом раде […]

Спортска играоница „Радости кретања“

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР „У здравом телу здрав дух-здрава игра, прича, другарство, љубав…“ Дете и кретање Радост кретања има позитивну вредност за физичко и ментално здравље и развој. Кретањем се, по природи ствари, изражава радост, али је, у исто време, радост и велики покретач кретања. За дете кретање без радости нема значаја, као ни радост без кретања. […]

Музика свира срцем

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР На самом почетку изнећемо основне теоријске претпоставке нашег рада. Дете и музика Већ у првој години живота дете осећа музику. Оно је спонтано музички активно на различите начине: ослушкује музику, певање и свирање на инструментима.Када дете почне да производи прве гласове, оно их више пева него говори. Од тренутка када постане способно да […]

Корак даље

ЦИЉ: Јачање компетенција запослених у предшколским установама за спровођење процеса самовредновања Појам самовредновања Самовредновање квалитета рада у установама представља процену квалитета рада на основу стандарда, а кроз све кључне области вредновања.То је стално преиспитивање, развијање и усавршавање конкретне праксе и вештина практичара. Носиоци самовредновања су сами запослени, јер они најбоље познају децу са којом раде […]

Спортска играоница „Радости кретања“

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР „У здравом телу здрав дух-здрава игра, прича, другарство, љубав…“ Дете и кретање Радост кретања има позитивну вредност за физичко и ментално здравље и развој. Кретањем се, по природи ствари, изражава радост, али је, у исто време, радост и велики покретач кретања. За дете кретање без радости нема значаја, као ни радост без кретања. […]

Музика свира срцем

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР На самом почетку изнећемо основне теоријске претпоставке нашег рада. Дете и музика Већ у првој години живота дете осећа музику. Оно је спонтано музички активно на различите начине: ослушкује музику, певање и свирање на инструментима.Када дете почне да производи прве гласове, оно их више пева него говори. Од тренутка када постане способно да […]

Наведени радови презентовани су на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника и сарадника ПУ Србије. Сви радови су изазвали велику пажњу и побудили велико интересовање колега из читаве Србије, а и шире. Реализовани пројекти су у великој мери допринели подизању квалитета рада наше установе. То за нас представља велику сатисфакцију, али и мотивацију да наставимо даље. Наиме, настојимо да ове пројекте проширимо и наставимо са њиховом реализацијом.