Рад са децом захтева како одређене личне особине и способности, тако и интересовање и љубав према позиву, посматрачки дар, познавање дечје психологије, циљева и метода васпитно-образовног рада као битан услов доброг и успешног рада. Слободно можемо рећи да наш вртић одише духом педагошког оптимизма, јер верујемо у моћ васпитања и образовања. Све ове чињенице намећу нам потребу сталног стручног усавршавања и унапређивања рада увођењем различитих новина. У ту сврху наши запослени редовно присуствују различитим семинарима, едукацијама, предавањима и размењују искуства са колегама других предшколских установа. Сва стечена знања се примењују у свакодневном раду са децом. Сам процес стручног усавршавања се ту не завршава. О квалитету нашег рада говори и чињеница да нисмо само рецептори новина и туђих искустава, већ и ствараоци нових идеја које, произилазећи из свакодневне праксе, значајно доприносе њеном унапређењу. Наиме, током протеклих година у нашем вртићу реализовано је више пројеката и истраживања:

Препознавање и реаговање на потребе других

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ Аутори рада: Ивана Митровић – васпитач Мага Богосављевић – васпитач Невенка Аранђеловић – мед.сестра васпитач Зорица Николић – мед.сестра васпитач Ивана Милановић – психолог   Увод Од 2014. до 2016. године наша установа је била укључена у пројекат PRECEDE тј. у пилотирање Балканског регионалног приручника за васпитаче – поштовање […]

Унапређивање квалитета рада кроз међусобну подршку и сарадњу

 ПУ „Галеб“ Петровац на Млави Аутори: васпитачи издвојених група ПУ „Галеб“ Сарадник: Ивана Милановић, психолог Увод Тимски рад представља интерактивни процес који омогућава да људи са различитим степеном стручности произведу креативна решења за заједничко дефинисање проблема. Такво решење је боље и успешније од решења које би неки члан тима самостално пружио. Заправо, тим представља способност […]

Прихватање и уважавање различитости код деце

ПУ „Галеб“ Петровац на Млави Аутори рада: Ивана Митровић – васпитач Мага Богосављевић – васпитач Ивана Милановић – психолог Увод Живимо у свету различитости где су неке од њих лако видљиве и уочљиве до оних које се тешко примећују. У окружењу различитости учимо једни од других, богатимо своја искуства и тежимо да нас у атмосфери […]

Препознавање и реаговање на потребе других

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ Аутори рада: Ивана Митровић – васпитач Мага Богосављевић – васпитач Невенка Аранђеловић – мед.сестра васпитач Зорица Николић – мед.сестра васпитач Ивана Милановић – психолог   Увод Од 2014. до 2016. године наша установа је била укључена у пројекат PRECEDE тј. у пилотирање Балканског регионалног приручника за васпитаче – поштовање […]

Унапређивање квалитета рада кроз међусобну подршку и сарадњу

 ПУ „Галеб“ Петровац на Млави Аутори: васпитачи издвојених група ПУ „Галеб“ Сарадник: Ивана Милановић, психолог Увод Тимски рад представља интерактивни процес који омогућава да људи са различитим степеном стручности произведу креативна решења за заједничко дефинисање проблема. Такво решење је боље и успешније од решења које би неки члан тима самостално пружио. Заправо, тим представља способност […]

Прихватање и уважавање различитости код деце

ПУ „Галеб“ Петровац на Млави Аутори рада: Ивана Митровић – васпитач Мага Богосављевић – васпитач Ивана Милановић – психолог Увод Живимо у свету различитости где су неке од њих лако видљиве и уочљиве до оних које се тешко примећују. У окружењу различитости учимо једни од других, богатимо своја искуства и тежимо да нас у атмосфери […]

Наведени радови презентовани су на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника и сарадника ПУ Србије. Сви радови су изазвали велику пажњу и побудили велико интересовање колега из читаве Србије, а и шире. Реализовани пројекти су у великој мери допринели подизању квалитета рада наше установе. То за нас представља велику сатисфакцију, али и мотивацију да наставимо даље. Наиме, настојимо да ове пројекте проширимо и наставимо са њиховом реализацијом.