Рад са децом захтева како одређене личне особине и способности, тако и интересовање и љубав према позиву, посматрачки дар, познавање дечје психологије, циљева и метода васпитно-образовног рада као битан услов доброг и успешног рада. Слободно можемо рећи да наш вртић одише духом педагошког оптимизма, јер верујемо у моћ васпитања и образовања. Све ове чињенице намећу нам потребу сталног стручног усавршавања и унапређивања рада увођењем различитих новина. У ту сврху наши запослени редовно присуствују различитим семинарима, едукацијама, предавањима и размењују искуства са колегама других предшколских установа. Сва стечена знања се примењују у свакодневном раду са децом. Сам процес стручног усавршавања се ту не завршава. О квалитету нашег рада говори и чињеница да нисмо само рецептори новина и туђих искустава, већ и ствараоци нових идеја које, произилазећи из свакодневне праксе, значајно доприносе њеном унапређењу. Наиме, током протеклих година у нашем вртићу реализовано је више пројеката и истраживања:

Дружимо се ми – мали и велики

Ослањајући се на сазнања о значају промовисања здравих стилова живота, превенцији деформитета и гојазности, свестраног развоја моторике, стечена кроз учешће на различитим облицима стручног усавршавања, а нарочито сазнања са акредитованог програма мр Андрије Пештерца „Спортико Змај јасле“ као и рада „Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама“, настојали смо да наставимо процес који смо […]

Кораци прави, бићемо здрави

Теоријску основу нашег рада чини сазнање о значају задовољења потребе детета за кретањем, превенцији деформитета кичме и стопала, као и о значају усвајања здравих навика на раном узрасту. Полазиште нашег рада представља буран развој сензомоторне интелигенције на овом узрасту, увид у листе за праћење развоја деце, као и процена развоја перцептивних способности и крупне моторике. […]

Пусти пужу рогове

Теоријску основу нашег рада представљају сазнања о значају окружења и средине за учење и развој деце.Осим тога, посебно су нам значајна и знања о унутрашњој мотивацији тј. о  активној улози детета као њеног основног покретача. Полазиште нашег рада била је радозналост деце приликом шетње у оближњем парку када су  приметили празне кућице пужева које смо […]

Дружимо се ми – мали и велики

Ослањајући се на сазнања о значају промовисања здравих стилова живота, превенцији деформитета и гојазности, свестраног развоја моторике, стечена кроз учешће на различитим облицима стручног усавршавања, а нарочито сазнања са акредитованог програма мр Андрије Пештерца „Спортико Змај јасле“ као и рада „Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама“, настојали смо да наставимо процес који смо […]

Кораци прави, бићемо здрави

Теоријску основу нашег рада чини сазнање о значају задовољења потребе детета за кретањем, превенцији деформитета кичме и стопала, као и о значају усвајања здравих навика на раном узрасту. Полазиште нашег рада представља буран развој сензомоторне интелигенције на овом узрасту, увид у листе за праћење развоја деце, као и процена развоја перцептивних способности и крупне моторике. […]

Пусти пужу рогове

Теоријску основу нашег рада представљају сазнања о значају окружења и средине за учење и развој деце.Осим тога, посебно су нам значајна и знања о унутрашњој мотивацији тј. о  активној улози детета као њеног основног покретача. Полазиште нашег рада била је радозналост деце приликом шетње у оближњем парку када су  приметили празне кућице пужева које смо […]

Наведени радови презентовани су на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника и сарадника ПУ Србије. Сви радови су изазвали велику пажњу и побудили велико интересовање колега из читаве Србије, а и шире. Реализовани пројекти су у великој мери допринели подизању квалитета рада наше установе. То за нас представља велику сатисфакцију, али и мотивацију да наставимо даље. Наиме, настојимо да ове пројекте проширимо и наставимо са њиховом реализацијом.