Рад са децом захтева како одређене личне особине и способности, тако и интересовање и љубав према позиву, посматрачки дар, познавање дечје психологије, циљева и метода васпитно-образовног рада као битан услов доброг и успешног рада. Слободно можемо рећи да наш вртић одише духом педагошког оптимизма, јер верујемо у моћ васпитања и образовања. Све ове чињенице намећу нам потребу сталног стручног усавршавања и унапређивања рада увођењем различитих новина. У ту сврху наши запослени редовно присуствују различитим семинарима, едукацијама, предавањима и размењују искуства са колегама других предшколских установа. Сва стечена знања се примењују у свакодневном раду са децом. Сам процес стручног усавршавања се ту не завршава. О квалитету нашег рада говори и чињеница да нисмо само рецептори новина и туђих искустава, већ и ствараоци нових идеја које, произилазећи из свакодневне праксе, значајно доприносе њеном унапређењу. Наиме, током протеклих година у нашем вртићу реализовано је више пројеката и истраживања:

Мислите о томе

Индивидуализација у васпитно-образовном процесу Зашто мислити о индивидуализацији? – значај теме • Анализа и преиспитивање сопствене праксе; • Искуство са инклузивним образовањем; • Покретање на размишљање о могућим начинима за остваривање индивидуализације у васпитно-образовном процесу. Циљ: Стварати  услове и амбијент за индивидуализацију у васпитно – образовном процесу Задаци (кораци): • Идентификовање свих релевантних актера и дефинисање улога и значаја […]

Хајде да разговарамо о самовредновању

Наставак пројекта „У сусрет самовредновању“ ШТА СМО САМОВРЕДНОВАЛИ • Кључна област – ЕТОС • Подручја вредновања – СОЦИЈАЛНА КЛИМА, КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМИСАНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО РОДИТЕЉА И ВРТИЋА ЗАШТО БАШ ЕТОС? • Зато што су породица и вртић основни системи у којима се дете развија и расте; • Зато што је дете најпријемчивије за утицаје […]

Почнимо од руку

Циљ рада Почнимо од руку био је проширивање дечјег сазнајног искуства, брига о себи и свом здрављу и развој свести код деце о значају правилног прања руку за очување здравља. Зашто баш од руку? То је један од најзначајнијих инструмената помоћу кога дете открива свет око себе. Оне су те које су у непосредном контакту […]

Мислите о томе

Индивидуализација у васпитно-образовном процесу Зашто мислити о индивидуализацији? – значај теме • Анализа и преиспитивање сопствене праксе; • Искуство са инклузивним образовањем; • Покретање на размишљање о могућим начинима за остваривање индивидуализације у васпитно-образовном процесу. Циљ: Стварати  услове и амбијент за индивидуализацију у васпитно – образовном процесу Задаци (кораци): • Идентификовање свих релевантних актера и дефинисање улога и значаја […]

Хајде да разговарамо о самовредновању

Наставак пројекта „У сусрет самовредновању“ ШТА СМО САМОВРЕДНОВАЛИ • Кључна област – ЕТОС • Подручја вредновања – СОЦИЈАЛНА КЛИМА, КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМИСАНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО РОДИТЕЉА И ВРТИЋА ЗАШТО БАШ ЕТОС? • Зато што су породица и вртић основни системи у којима се дете развија и расте; • Зато што је дете најпријемчивије за утицаје […]

Почнимо од руку

Циљ рада Почнимо од руку био је проширивање дечјег сазнајног искуства, брига о себи и свом здрављу и развој свести код деце о значају правилног прања руку за очување здравља. Зашто баш од руку? То је један од најзначајнијих инструмената помоћу кога дете открива свет око себе. Оне су те које су у непосредном контакту […]

Наведени радови презентовани су на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника и сарадника ПУ Србије. Сви радови су изазвали велику пажњу и побудили велико интересовање колега из читаве Србије, а и шире. Реализовани пројекти су у великој мери допринели подизању квалитета рада наше установе. То за нас представља велику сатисфакцију, али и мотивацију да наставимо даље. Наиме, настојимо да ове пројекте проширимо и наставимо са њиховом реализацијом.