Оглас за лицитацију

ЈН 2/2020 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈН 1/2020 Храна, намирнице

ЈН 2/2018-Електрична енергија

JН 1/2018-Храна, намирнице

ЈНМВ 2/2017-електрична енергија