Упис деце у вртић за целодневни боравак за радну 2016/17. годину

Предшколска установа „Галеб“ из Петровца на Млави обавештава родитеље да ће се од 04.05.2016. до 10.06.2016. вршити упис деце у вртић за целодневни боравак за радну 2016/2017. годину.

За целодневни боравак могу се пријавити деца рођена од 01.03.2011. до 01.09.2015. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

  1. Извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија извода);
  2. Потврда о здравственој способности детета издата од стране дечјег диспанзера по обављеном систематском прегледу деце;
  3. Потврда о запослењу оба родитеља;
  4. Молба уколико један од родитеља није у радном односу;
  5. Упитник који се попуњава у вртићу приликом уписа деце;
  6. Потврда Центра за социјални рад уколико породица има статус социјално угрожених.

Упис ће се вршити у канцеларији помоћника директора (канцеларија број 8, у приземљу) сваког радног дана од 9 до 13 часова.
Распоред примљене деце по групама биће истакнут на улазним вратима вртића у јулу 2016. године. Након тога биће заказани родитељски састанци на којима ће родитељи добити ближе информације.

Упис деце у вртић за радну 2016 – 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

О УПИСУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗА РАДНУ 2016/2017. ГОДИНУ РАДИ ПОХАЂАЊА ОБАВЕЗНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА

Предшколска установа „Галеб“ из Петровца на Млави обавештава родитеље да ће се од 01.04.2016. до 28.04.2016. године вршити упис деце у вртић ради похађања обавезног припремног предшколског програма за радну 2016/2017. годину.

Упис у вртић ради похађања припремног предшколског програма обавезан је за децу рођену у периоду од 01.03.2010. до 01.03.2011. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете;

2. Потврда о здравственој способности детета издата од стране дечјег диспанзера по обављеном систематском прегледу деце.

РАСПОРЕД УПИСА

У централни вртић у Петровцу уписују се деца из следећих насеља: Петровац, Кнежица, Крвије, Забрђе и Лесковац. Упис се врши у стручној служби вртића сваког радног дана од 9 до 13 часова, када ће се заказати и разговор са стручним сарадницима.

Упис деце из осталих насеља ће вршити васпитачи већ постојећих издвојених група и објеката према следећем распореду:

У вртић у Великом Лаолу уписују се деца из Великог Лаола и Малог Лаола.
У вртић у Шетоњу уписују се деца из Шетоња.
У вртић у Каменову уписују се деца из Каменова и Трновча.
У вртић у Ћовдину уписују се деца из Ћовдина и Везичева.
У вртић у Рашанцу уписују се деца из Рашанца и Орљева.
У вртић у Старчеву уписују се деца из Старчева и Дубочке.
У вртић у Великом Поповцу уписују се деца из Великог Поповца.
У вртић у Лопушнику уписују се деца из Лопушника, Панкова и Бошњака.
У вртић у Бусуру се уписују деца из Бусура.
У вртић у Орешковици уписују се деца из Орешковице, Вошановца, Добрња.
У вртић у Бистрици уписују се деца из Бистрице.
У вртић у Табановцу уписују се деца из Табановца и Буровца.
У вртић у Рановцу уписују се деца из Рановца, Кладурова и Манастирице.