ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Предшколска установа „Галеб“ обавештава родитеље да су спискови примљене деце и распоред деце по групама истакнути на улазним вратима установе. Родитељски састанак за родитеље новопримљене деце биће одржан 26. јула у 15:30 часова у холу установе, након чега ће бити одржани и састанци по групама.