УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ РАДИ ПОХАЂАЊА ОБАВЕЗНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

О УПИСУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ РАДИ ПОХАЂАЊА ОБАВЕЗНОГ

ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА

 

Предшколска установа „Галеб“ из Петровца на Млави обавештава родитеље да ће се од 03.04.2017. до 28.04.2017. године вршити упис деце у вртић ради похађања обавезног припремног предшколског програма за радну 2017/2018. годину.

Упис у вртић ради похађања припремног предшколског програма обавезан је за децу рођену у периоду од 01.03.2011. до 01.03.2012. године.

 

          ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

  1. Извод из матичне књиге рођених за дете;
  2. Потврда о здравственој способности детета издата од стране дечјег диспанзера по обављеном систематском прегледу деце.

 

РАСПОРЕД УПИСА

У централни вртић у Петровцу уписују се деца из следећих насеља: Петровац, Кнежица, Крвије, Забрђе. Упис се врши у стручној служби вртића (канцеларија број 16 на спрату) сваког радног дана од 9 до 13 часова, када ће се заказати и разговор са стручним сарадницима.

Упис деце из осталих насеља ће вршити васпитачи већ постојећих издвојених група и објеката према следећем распореду:

У вртић у Великом Лаолу уписују се деца из Великог Лаола.

У вртић у Малом Лаолу уписују се деца из Малог Лаола.

У вртић у Шетоњу уписују се деца из Шетоња.

У вртић у Каменову уписују се деца из Каменова и Трновча.

У вртић у Ћовдину уписују се деца из Ћовдина и Везичева.

У вртић у Рашанцу уписују се деца из Рашанца и Орљева.

У вртић у Старчеву уписују се деца из Старчева и Дубочке.

У вртић у Лопушнику уписују се деца из Лопушника, Панкова, Бошњака и Великог Поповца.

У вртић у Бусуру се уписују деца из Бусура.

У вртић у Орешковици уписују се деца из Орешковице, Вошановца, Добрња.

У вртић у Лесковцу уписују се деца из Лесковца и Бистрице.

У вртић у Табановцу уписују се деца из Табановца и Буровца.

У вртић у Рановцу уписују се деца из Рановца, Кладурова и Манастирице.