Оглас за лицитацију

ЈН 2/2020 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈН 1/2020 Храна, намирнице

ЈН 3/2019 Путнички аутомобил на лизинг

ЈН 2/2019 Електрична енергија

ЈН 1/2019 Храна, намирнице

ЈН 2/2018-Електрична енергија

 

 

JН 1/2018-Храна, намирнице

 

 

ЈНМВ 2/2017-електрична енергија