Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста

Центар за интерактивну педагогију креирао је брошуре за родитеље које могу бити значајна подршка породицама у остваривању њене васпитне функције. У брошури „Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста“ прочитајте зашто је важно да деца овладају социјално-емоционалним компетенцијама, али и како да подржите развој ових важних животних вештина свог детета од најранијег узраста.

Брошуру можете погледати на следећем линку:

https://drive.google.com/file/d/1GsTt6rMXWZVnLlQuK1tMdjr6YgFqprU3/view

Након што прочитате брошуру, одвојите пар минута времена и попуните упитник о њој на следећем линку:

https://forms.gle/Fubw9FpQYNuQueiC9