Добробит деце предшколског узраста

Центар за интерактивну педагогију креирао је брошуре за родитеље које могу бити значајна подршка породицама у остваривању њене васпитне функције. У брошури „Добробит деце предшколског узраста“ прочитајте на који начин можете обезбедити услове да деца расту здрава, задовољна и оснажена, да се конструктивно носе са изазовима.

Брошуру можете погледати на следећем линку:

Dobrobit dece

Након што прочитате брошуру, одвојите пар минута времена и попуните упитник о њој на следећем линку:

https://forms.gle/L7W1v4QLfVBnMnFU9