КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗА РАДНУ 2024/25. ГОДИНУ

Предшколска установа „Галеб“ из Петровца на Млави обавештава родитеље/старатеље да је од 01.04.2024. до 31.05.2024. године отворен Конкурс за упис деце у вртић за радну 2024/25. годину. У наведеном року ће се вршити упис деце за похађање обавезног припремног предшколског програма (деца рођена у периоду од 01.03.2018. до 28.02.2019. године), као и упис млађе деце (деца рођена у периоду од 01.03.2019. до 01.09.2023. године) на територији општине Петровац на Млави.

 

Упис деце ће се обављати искључиво електронским путем на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве се врши на следећи начин:

  1. Регистрација на порталу
  2. Услуге
  3. Деца
  4. еВртић
  5. Избор Предшколске установе „Галеб“ и попуњавање обрасца.

Прилагање извода из матичне књиге рођених и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

 

Додатну документацију, а у циљу утврђивања приоритета за упис (нпр. потврде од Центра за социјални рад, медицинска документација и сл.) потребно је доставити на mail pugalebupis@gmail.com (фотографија или скенирани документ).

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

  • За децу која већ похађају вртић се не подноси пријава за упис
  • За децу која нису примљена у претходном Конкурсу потребно је поново поднети пријаву
  • За децу која су похађала ПиС програм потребно је поднети пријаву
  • За децу која буду примљена здравствена потврда достављаће се приликом поласка у вртић.

 

Контакт особе: Мирјана Лазаревић – 0648679983

Ивана Милановић   – 0648679977

Јелена Вучковић     –  0648679981

Марија Ивић           –  0648679976

pugalebupis@gmail.com