Приче са Млаве

08ОСНОВНА ПОЛАЗИШТА

• Системски приступ
• Развојна теорија Виготског
• Партиципаторно стратешко планирање
• Дугогодишња пракса

ИДЕЈА

Главна идеја пројекта је била повезати системе у оквиру којих деца функционишу: вртић, породица и локална средина. Како су током вишегодишњег рада вртића родитељи активни актери у реализацији васпитно-образовног програма, сматрали смо да је већи нагласак потребно ставити на повезивање са локалном средином. Како је појам локалне заједнице веома широк, настојали смо да издвојимо оно што је аутентично и карактеристично за нашу средину и да са тим специфичностима упознамо децу. Са родитељима као равноправним партнерима смо заједничком анализом издвојили неколико карактеристика које можемо сматрати ознакама нашег краја, а то су: екологија, традиција, здрава храна и врлине.

ОВО СМО МИ

У Србији нашој
На истоку што нам сунце буди
Има једно место
У ком живе мало чудни људи.

Зашто чудни?
Одговора ево:
Овде ти је
Као у сну што си снев’о.

Од меда и млека
Да потече река
Поточара меље –
Здравом срцу испуњава жеље.
Воденичар стари
Прича приче што на бајку личе.
Традицију чува
Да је кошава времена не одува.
Зелене се поља
Зелене се шуме
Не чују се аутомобилске гуме.

ОВДЕ СЕ ЗДРАВ ВАЗДУХ ДИШЕ
ОВДЕ СЕ ЗДРАВА ВОДА ПИЈЕ
ОВДЕ СУ ЉУДИ ЗДРАВИ
ОВО ВАМ ЈЕ
ПРИЧА О МЛАВИ!

ЦИЉЕВИ
• Проширивање и обогаћивање дечјег и родитељског искуства о специфичностима и вредностима нашег краја;
• Интензивирање осећања љубави и изграђиање позитивних ставова према вредностима нашег краја;
• Развој свести код деце и родитеља о њиховом значају за развој потенцијала локалне средине.

ЗАДАЦИ
• Отварање вртића ка породици и локалној средини у погледу планирања и реализације програма;
• Проширивање сазнајног искуства детета;
• Подстицање развоја деце;
• Упознавање деце са карактеристикама и могућностима нашег краја;
• Неговање и очување специфичности и особина наше локалне средине;
• Укључивање деце и родитеља у процес развоја потенцијала нашег краја;
• Промоција карактеристика појединих насеља;
• Поспешивање социјалне интеграције деце;
• Развијање свести свих актера о значају усаглашености њиховог деловања;
• Давање доприноса општем развоју нашег краја.

ЦИЉНА ГРУПА
• Деца припремних предшколских група и њихови родитељи

ФАЗЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
• Формулисање идеје на основу вишегодишњег искуства, рада и изнетих теоријских претпоставки.
• Заједничка анализа специфичности нашег краја од стране родитеља и васпитача и праћење интересовања деце у оквиру сваког насеља.
• На основу добијених резултата направљен је глобални план активности, а на основу њега израђени су и појединачни планови за сваку групу (насеље).
• Евалуација реализације свих активности и садржаја кроз праћење реакција и понашања деце и анкетирање родитеља.

Глобални план обухвата:
◦ прикупљање и проучавање одговарајуће литературе;
◦ разговор између деце, родитеља и васпитача о нашем крају;
◦ организација излета и непосредно упознавање деце и родитеља са значајним местима и обележјима нашег краја из прошлости и садашњости;
◦ организовање разлчитих едукативних предавања од стране стручних лица из одређене области;
◦ организација и реализација различитих активности са децом из свих васпитно-образовних области, кроз све центре интересовања, а на постављену тему;
◦ организација и реализација различитих едукативних радионица са децом и родитељима;
◦ организација и реализација различитих креативних радионица са децом и родитељима;
◦ сакупљање продуката свих активности и промоција карактеристика и специфичности насеља.

ЕКОЛОГИЈА
03

Циљ:
•Развој свести деце и родитеља о значају очувања и унапређења животне средине
•Поштовање и љубав према свему живом уз мотив да се природа сачува и унапреди
•Осећање дужности да се штити природа и човекова околина.

ТРАДИЦИЈА
06

Циљ:
•Упознавање деце и родитеља са културом, вредностима, традицијом и обичајима нашег краја;
•Развијање интересовања, љубави и поштовања према култури, традицији, вредностима и обичајима нашег раја код деце;
•Стварање услова за истраживачки и креативни приступ традицији нашег краја кроз укључивање деце у различите активности.

ЗДРАВА ХРАНА
02

Циљ:
•Проширити искуства деце и родитеља о здравој храни и њеном значају за психофизички развој деце;
•Развијати навику узимања само квалитетних намирница код деце и родитеља;
•Едуковати децу и родитеље о здравом начину живота.

ВРЛИНЕ
Циљ:
• Упознавање деце и родитеља са врлинама људи нашег краја;
• Развијање оних врлина које смо због начина и брзине времена у којем живимо полако почели да губимо;
• Подстицање деце и родитеја да расуђују у складу са вредностима као што су толеранција, праведност, умереност, човекољубље, племенитост, стрпљивост…;
• Развој вештине слушања, разумевања говорног садржаја и богаћење речника.

ЗАКЉУЧАК
• проширено је знање деце, родитеља и васпитача о карактеристикама, вредностима и богатствима нашег краја
• већи степен интересовања деце, родитеља и васпитача за своју околину
• већи степен интересовања актера друштвене средине за учешће у раду вртића
• велики број продуката рада деце, родитеља и васпиача и средстава за даљи рад
• подизање културно-образовног нивоа деце, родитеља и васпитача
• већи степен спремности васпитача за нове изазове
• јачање међусобног поверења између деце, родитеља и вртића
• родитељи и васпитачи су постали сарадници и подршка једни другима
• адекватнију али сложенију улогу вртића у односу према породици и локалној средини

ШТА ДАЉЕ?
• Међусобна презентација карактеристика и вредности различитих насеља
• И даље развијати сарадњу вртића, породице и локалне заједнице
• У већем степену укључивати различите актере из локалне средине у рад вртића
• Интензивирати сарадњу са туристичком организацијом наше општине
• И даље приближавати и упознавати децу са вредностима нашег краја и ширег окружења
• Продубљивање осећања припадности и љубави пема вредностима нашег краја уз међусобну толеранцију различитости
• Очување и неговање вредности и карактеристика нашег краја уз отвореност ка новим идејема и вредностима