ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ППП

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

О УПИСУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

РАДИ ПОХАЂАЊА ОБАВЕЗНОГ

ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА

 

Предшколска установа „Галеб“ из Петровца на Млави обавештава родитеље да ће се од 01.04.2019. до 30.04.2019. године вршити упис деце у вртић ради похађања обавезног припремног предшколског програма за радну 2019/2020. годину.

Упис у вртић ради похађања припремног предшколског програма обавезан је за децу рођену у периоду од 01.03.2013. до 28.02.2014. године.

 

          ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

  1. Извод из матичне књиге рођених за дете;
  2. Потврда о здравственој способности детета издата од стране дечјег диспанзера по обављеном систематском прегледу деце;
  3. Упитник за родитеље који се попуњава приликом уписа.

 

РАСПОРЕД УПИСА

У централни вртић у Петровцу уписују се деца из следећих насеља: Петровац, Кнежица, Крвије, Забрђе, Лесковац. Упис се врши у стручној служби вртића (канцеларија број 16 на спрату). За упис деце из наведених насеља на кућну адресу добићете позив и термин уписа. Молимо Вас да поштујете време које је наведено у позиву.

 

Упис деце из осталих насеља ће вршити васпитачи већ постојећих издвојених група и објеката, па су родитељи у обавези да њима доставе документацију према следећем распореду:

У вртић у Великом Лаолу уписују се деца из Великог Лаола

У вртић у Малом Лаолу уписују се деца из Малог Лаола и Бистрице.

У вртић у Шетоњу уписују се деца из Шетоња.

У вртић у Каменову уписују се деца из Каменова и Трновча.

У вртић у Ћовдину уписују се деца из Ћовдина и Везичева.

У вртић у Рашанцу уписују се деца из Рашанца, Орљева, Старчева и Дубочке.

У вртић у Старчеву уписују се деца из Старчева.

У вртић у Лопушнику уписују се деца из Лопушника и Бошњака.

У вртић у Великом Поповцу уписују се деца из Великог Поповца и Панкова.

У вртић у Бусуру уписују се деца из Бусура.

У вртић у Орешковици уписују се деца из Орешковице, Вошановца, Добрња.

У вртић у Табановцу уписују се деца из Табановца.

У вртић у Буровцу уписују се деца из Буровца.

У вртић у Рановцу уписују се деца из Рановца,

У вртић у Кладурову уписују се деца из Кладурова.

У вртић у Манастирици уписују се деца из Манастирице.