ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Предшколска установа „Галеб“ почиње са радом 11.05.2020. године.

У вртић могу да крену деца која су пријављена за неопходан полазакПотврде педијатра о здравственом стању детета установа ће прибавити службеним путем.

На основу Инструкција у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката у време трајања епидемије COVID-19 које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство здравља 05.05.2020. године, а на основу којих је Колегијум ПУ „Галеб“ дефинисао смернице у складу са препорукама и епидемиолошком ситуацијом, родитељи су у обавези да се придржавају следећих препоручених мера:

* Приликом довођења детета у вртић, родитељи морају обавезно да користе личну заштиту (маску и рукавице), као и приликом одвођења детета из вртића;

* Родитељи су дужни да на основу званичног обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставе Потврду од свог послодавца да послове морају да обављају у седишту или другим пословним организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца. Потврде о радном ангажовању од стране послодавца родитељи су у обавези да доставе 11.05.2020. године, с тим што у случају оправданих разлога наведено могу доставити најкасније до првог дана поласка детета у вртић, као и прикупљање основних анамнестичких података о евентуалним контактима са потенцијално оболелим од короне и слично својим васпитачима;

* Поштовати време и динамику доласка у вртић, како се не би стварала гужва и тиме обезбедила физичка дистанца;

* Пријем деце ће се вршити од 05.30-08.00 часова, као и одлазак деце од 14.00 часова;

* На улазу у објекат родитељи морају да дезинфикују руке и да прођу дезобаријеру;

* Након тога, родитељи су у обавези да прођу строгу тријажу од стране превентивне сестре која подразумева мерење телесне температуре бесконтактним топломером.

* При сваком одступању од било којих наведених услова за пријем детета који морају бити испуњени, дете не сме да борави у колективу, као и при свакој сумњи на респираторне болести, дете се не прима у кoлектив. У том случају, родитељ је у обавези да се јави са дететом изабраном педијатру и након тога обавести Установу о резултатима прегледа;

* Родитељи се након јутарње тријаже задржавају не дуже од 10 минута у вртићу, као и приликом доласка и преузимања детета;

* Деца долазе у вртић искључиво у пратњи једног родитеља;

* Уколико деца имају симптоме респираторне или цревне инфекције, повишену температуру или сумњу на почетак болести (умор, губитак апетита и сл), потребно је да остану код куће и да се јаве свом изабраном педијатру. У том случају, у вртић могу да се врате само са здравственим оправдањем од изабраног педијатра да су здрави за колектив;

* За сваку промену здравственог стања детета током боравка код куће или евентуалног обољевања неког члана породице од COVID-19 или сумње на болест, родитељ/старатељ је у обавези да обавести Установу, да се јаве изабраном лекару поштујући дефинисане протоколе за ову пандемију и не доводе дете у колектив, док се за то не стекну услови који потврђују одсуство опасности од заразе.

 

У Петровцу                                                                                                                                           Директор

06.05.2020.                                                                                                                                 Наташа Ивановић