У објекту у Каменову рад се организује за децу која похађају обавезни припремни предшколски програм (од 5,5 до 7 година) у трајању од 4 сата дневно.

facebook_box
Телефон: 012/335-078